Marketing

MARKETING

Marketing is a key element of successful business that focuses on promoting products, services, or brands with the aim of attracting and retaining the target audience. It is the process of creating, communicating, and delivering value to customers in order to satisfy their needs and achieve business success.

The goal of marketing is to create brand awareness, build customer loyalty, increase sales, and gain a competitive advantage in the market. With proper planning, market research, and targeted strategies, marketing can bring significant success to a business.

Marketing je ključni element uspješnog poslovanja koji se fokusira na promociju proizvoda, usluga ili brenda s ciljem privlačenja i zadržavanja ciljane publike. To je proces stvaranja, komuniciranja i isporuke vrijednosti kupcima kako bi se zadovoljile njihove potrebe i postigao poslovni uspjeh.

Cilj marketinga je stvaranje svijesti o brendu, izgradnja lojalnosti kupaca, povećanje prodaje i postizanje konkurentske prednosti na tržištu. Uz pravilno planiranje, istraživanje tržišta i ciljane strategije, marketing može donijeti značajan uspjeh poslovanju.