Web designer | Logo designer

 • My first web page. it was simple, personal html web page | Moja prva web stranica. Bila je jednostavna, osobna, html stranica
  1998
 • Business link - web page ment for local business details | Business link - web stranica namjenjena oglašavanju lokalnih poduzeća
  2001
 • My first WAP page. WAP was technical standard for accessing information over a mobile wireless network. Web page was about comparing prices at local markets | Moja prva WAP stranica. WAP je bio standard za pristup informacijama preko bežične mobilne mreže. Stranica je bila napravljena za uspoređivanje cijena u lokalnim trgovinama
  2004
 • First logo design for a local business | Dizajn prvog loga za firmu
  2008
 • Freelance work on logo, graphics and web design | Freelance logo, grafički i web dizajn
  2012
 • I still do what I love and love what I do. | Još uvijek radim što volim i volim što radim.
  2020
 • To be continuated
  2021

Objective | Cilj

To contribute creativity, business sense and understanding of e-commerce to develop interactive and effective web presences for small businesses | Doprinos kreativnosti, poslovnom smislu i razumijevanju e-trgovine za razvoj interaktivnih i učinkovitih web prezentacija za male tvrtke.

Skills | Vještine

 • Web design
 • Content development
 • Graphic design
 • Ecommerce
 • WordPress, Wix, Squarespace
 • Domain management
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop
 • Facebook and Instagram ads
 • Google ads
 • SEO integration

Get things done | Uvijek završi započeto

Don’t overthink it, just do it. And then improve it | Ne razmišljaj previše, samo kreni..

Start with “why” | Započni sa pitanjem

Always ask a question | Uvijek započni s pitanjem

Creative problem solving | Kreativno rješavanje zadataka

There is always a way | Uvijek ima načina